KOMUNÁLNÍ VOLBY

 1. Činnost okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu končí ve středu dne 12.06.2019, od čtvrtka dne 13.06.2019 musí magistrát vyplatit odměny za práci v OVK do 30ti dnů. Výplata odměn proběhne dne 12.07.2019 (s výplatním termínem magistrátu) tak, jak si každý člen uvedl do osobního dotazníku. V případě výplaty hotovostně, budou peníze připraveny tento den v hlavní pokladně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, a to od 12:00 hodin.

  Děkujeme všem, kteří na přípravě a průběhu voleb podíleli.

 2. V úterý dne 28.05.2019 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno sdělení Státní volební komise - vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu. Od středy 29.05.2019 plyne 10denní lhůta pro podání návrh na neplatnost voleb, což je do pátku 07.06.2016, 16:00 hodin.

 3. Sdělujeme voličům, kteří dochází volit do okrsku č. 43 na Maxičkách, že došlo k tiskové chybě při doručování hlasovacích lístků. Tak, jako při předchozích volbách, volební místností sídlí v Restauraci Dřevák, Maxičky 22.

  Za nedopatření se omlouváme.

 4. V případě jakýchkoliv dotazů ve věcech volebních je možné se kdykoli obrátit na volební štáb magistrátu, který je i po celou dobu voleb k dispozici na telefonních číslech 412 593 200 - 203.

  V případě dotazů ve věci seznamu voličů je možné se obrátit na evidenci obyvatel na tel. číslo 412 591 137.

 5. Ve dnech voleb 24.-25.05.2019 je na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů v budově Magistrátu města Děčín, ul. 28. října 1155/2, Děčín I zajištěna služba pro vyzvednutí, popřípadě vyhotovení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností jednoho měsíce. 

  V případě podání žádosti o vydání občanského průkazu na jeden měsíc musí občan předložit dvě fotografie odpovídající současné podobě a doklad totožnosti (rodný list, cestovní pas).

 6. V příloze naleznete telefonní spojení do všech volebních místností v Děčíně a v obcích za POÚ Děčín ve dnech voleb.

 7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů magistrát (412 593 200 - 203) a ve dnech voleb (24.-25.05.2019) okrskovou volební komisi (telefonní čísla do každé volební místnosti budou uveřejněna na webových stránkých města) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 8. Upozorňujeme voliče, kteří dochází volit do okrsku č. 17 a 18, že došlo ke změně, a to následovně:

  Původně: Bývalá městská knihovna, Raisova ul. 1155/3, Děčín IV - velký sál 

  Nově: Bývalá dětská knihovna (vstup z Mírového nám.), Raisova ul. 1125/1, Děčín IV 

   

  Dále připomínáme voličům z okrsků č. 34 a 35, že vstup do místností, tzn. do Základní školy, Na Pěšině 35, Děčín IX je spodním vchodem od TESCA.

   

  Všichni voliči budou opětovně na změnu okrsků upozorněni při obdržení hlasovacích lístků.

 9. V případě, že máte zájem pracovat v okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24.-25.05.2019, jako náhradníci kontaktujte nás na telefonních číslech 412 593 200 - 203, nebo na e-mail: urad@mmdecin.cz.

  Odměna za práci v okrskové volební komise je:

  Předseda: 2.200,-- Kč hrubého

  Místopředseda: 2.100,-- Kč hrubého

  Člen: 1.800,-- Kč hrubého